REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§


1. Rekisteripitäjä

Mesacos Oy

Rentukkatie 17 B 3

90580 Oulu


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eila Kolehmainen

Rentukkatie 17 B 3

90580 Oulu

Sähköposti: eila@mesacos.fi

Puhelin 044-5566 821


3. Rekisterin nimi

Mesacos Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan Mesacos Oy:n ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Mesacos Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mesacos Oy:n verkkokaupan asiakkaiden yhteystiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.


9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.